Åpningstid mandag til lørdag 16.00 – 22.00
Søndag ................. 15:00 – 21:00

Send inn en CV og følgebrev med kompensasjonshistorikk til post.shantias@gmail.com