Åpningstid mandag til lørdag 15:00 – 22:00
Søndag ................. 14:00 – 21:00